Gebed 2012 week 51

Jouw gebed voor vandaag is...

Leid mij, Heer, net zoals de ster van Bethlehem de drie wijzen naar de kribbe van het Kind leidde. Hou mijn ogen gericht op de geloofsweg die naar de Koning der koningen en de Heer der heren leidt, zodat ik U kan aanbidden! Amen.

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het Kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde (Matthéüs 2 vers 9 en 10).

 

Van:

http://www.gebedvandedag.nl

 

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week