Gebeden

Dierbare Heer, geef mij, aan het begin van alweer een dag vol nieuwe mogelijkheden, grotere en betere ideeën. Help mij mijn ogen op U gericht te houden, Jezus, zodat ik niet moedeloos word. Geef mij het verlangen mijn werk vol enthousiasme te doen, Heer, als eerbetoon aan U. Amen.

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof… Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft (Hebreeën 12 vers 2a en 3).

Van:

http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week