Gebeden

Dank U, Heer, dat U uit de hemel naar de aarde kwam om ons uw onvoorwaardelijke liefde te geven. Dank U wel dat wij nu weten wie U bent, God, door de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. Wij kennen de Eeuwige, de grote en majestueuze Schepper en Bestuurder van het universum, aan wiens regering geen einde zal komen. Amen.

Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet hem Jezus noemen… en aan zijn koningschap zal geen einde komen. (Lucas 1 vers 31 en 33).

Van:

http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week