Gebeden

God, heilige Vader, in onze zwakheid wil ik naar U toe komen. Ik verwonder me over wie U bent. Dat U in Jezus een zwakke God bent geworden. Dank U dat U mij kent. Here Jezus, wat bent U bang geweest, wat hebt U gehuild. En U hebt het gedaan voor ons, U hebt het gedaan voor mij. Ik bid u: geef mij de moed om zwak te zijn, maak mij in mijn zwakheid sterk. En geef toch dat ik U mag kennen zoals U bent: eindeloos zwak en sterk tegelijk, zo groot en zo dichtbij. Ik wil mijn leven aan U geven. Vergeef mijn zonden. Genees mijn wonden. Draag mijn zwakheid. Amen.

Van:

http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week