Gebeden

Machtige God, dank U dat U door uw Geest uw Zoon in de wereld hebt gebracht. Dank U dat ik Jezus mag kennen als de gave van de Geest aan uw kerk. Ik bid U of U ons in de waarheid wilt leiden als we nadenken over Christus en de Geest, en dat we hun onlosmakelijke verbondenheid vieren en bejubelen. Dank U, heilige Christus, dat U de Christus van de Geest bent. Dank U, heilige Geest, dat U de Geest van de Christus bent. Tot eer van U, liefdevolle Vader. Amen.

Van:

http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week