Gebed 2013 week 40

Heilige Geest, ook U bent al onze aanbidding waard. Dank U dat U Jezus Christus heel persoonlijk vertegenwoordigt hier op aarde. Dank U dat het uw lust en uw leven is om Jezus zichtbaar te maken voor ons en in ons. Dank U dat U net als Jezus een Trooster bent. Geef dat ik mag groeien door uw Woord en werk in mij in het kennen en intens beminnen van Jezus, mijn Here en mijn Heiland. Amen.

Van: http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

'Kassav' den konsierto durante Curaçao Carnival Village 2019


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week