Gebeden

Heilige Geest, wilt U ons de weg naar de volle waarheid wijzen. Geef dat we met heel ons hart geloven en in de praktijk brengen dat de waarheid van het Woord kostbaar is, een schat om van te genieten en zuinig op te zijn. Help ons om onze ervaringen te toetsen aan uw Woord. En geef dat we voor alles willen geloven in Hem die de Waarheid in eigen Persoon is, Jezus Christus. Amen.

Van: http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week