Gebeden

God van de vreugde, U die zich intens verblijdt in uw Zoon, ik wil U vragen of U wilt geven dat de vrucht van de blijdschap in mijn leven mag gaan bloeien. Dank U dat ik daarvoor niet afhankelijk ben van mijn uiterlijke levensomstandigheden, maar dat ik enkel en alleen ben aangewezen op uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wie uw blijdschap liefdevol stroomt. Here, verblijd mij eindeloos. In uw genade. Amen.

Van: http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week