Articles

Geest van Jezus Christus, U die Gods gemeente op aarde bezielt en begenadigd, leer mij om samen met mijn broeders en zusters oog te hebben voor uw bedoeling met de gaven die U zo rijkelijk uitdeelt. Help mij en anderen om onze gaven als blijken van genade te ontvangen en tot uw eer te gebruiken. Leer ons het genadige karakter van uw kracht en het krachtige karakter van uw genade te ontdekken en te vieren. Amen.

Van: http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week