Articles

Lieve Vader, ik dank U voor de zekerheid van het kostbare geschenk van het eeuwige leven. Het staat voor mij onomstotelijk vast dat mij, wanneer ik mij voor het laatst te ruste zal leggen, geen duisternis staat te wachten… maar eeuwig licht, bij U! Amen. 

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. (1 Johannes 5 vers 11 en 12a).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week