Gebed 2014 week 15

Machtige Vader, Schepper van hemel en aarde, ik dank U voor deze prachtige lentemorgen. Dank U wel voor de zon, de regen, de bomen, de bloemen en de schoonheid van uw hele schepping. Dank U, Here God, voor de regen aan zegeningen in mijzelf en mijn leven, dankzij uw genade, vriendelijkheid en liefde. Amen. 

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde (Psalm 104 vers 24).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

'Kassav' den konsierto durante Curaçao Carnival Village 2019


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week