Gebed 2014 week 18

Dank U, Heer, dat U uit de hemel naar de aarde kwam om ons uw onvoorwaardelijke liefde te geven. Dank U wel dat wij nu weten wie U bent, God, door de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. Wij kennen de Eeuwige, de grote en majestueuze Schepper en Bestuurder van het universum, aan wiens regering geen einde zal komen. Amen. 

Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet hem Jezus noemen… en aan zijn koningschap zal geen einde komen. (Lucas 1 vers 31 en 33).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week