Lieve Heer, ik ben al laat en heb niet eens voldoende tijd genomen om met U te praten. De hele dag zit vol deadlines, afspraken en klussen. Breng mijn opgejaagde hart tot rust en vul mij met uw vredige Geest, Heer. Amen. 

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest (Romeinen 15 vers 13).

Van: www.gebedvandedag.nl

Dank U, Vader God, dat U mij geroepen hebt om een compleet mens te zijn, bestaande uit een verstand waarmee Christus kan denken, een hart waarmee Christus kan liefhebben, een mond waarmee Christus kan spreken, een hand waarmee Christus kan helpen en een gezicht waarmee Christus kan glimlachen. Ik ben U daar zo dankbaar voor! Amen.

... omdat u één bent met Hem, het Hoofd van alle machten en krachten (Kolossenzen 2 vers 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

Heilige Vader, ik bid dat U vandaag een jong iemand, misschien zelfs nog een kind, zichtbaar roept om Jezus Christus fulltime te dienen. Misschien is die roeping wel net zo duidelijk als bij Abraham, Mozes, Maria of Petrus. Bewaak en leid elke stap naar de vervulling van het doel: gezant van Jezus Christus zijn. Amen.

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (Efeziërs 4 vers 11 en 12).

Van: www.gebedvandedag.nl

Here Jezus Christus, vergeef mij dat ik me heb laten afleiden door van alles en nog wat in plaats van tijd te nemen om naar U te luisteren. Niets is belangrijker dan voldoende tijd met U door te brengen. Daarom laat ik op dit moment alles vallen en wacht op uw stille stem. Ik luister, Heer. Amen.

... Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.... De Heer zei tegen haar: '... Maria heeft het beste deel gekozen (Lucas 10 vers 39, 40a, 41a en 42b).

Van: www.gebedvandedag.nl

Vader, vandaag breng ik mijn gezin opnieuw in gebed bij U. Leid ieder van hen op een weg die naar verlossing, vrede en dienstbaarheid voert. Bewaar hen voor ongelukken en ziekten en hou hen op uw pad van gerechtigheid. Ik vertrouw ze U in geloof toe, in de wetenschap dat wij met elkaar U dienen! Amen.

In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen (Jozua 24 vers 15).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

SHOW DI VUURWERK NA KOOYMAN ZEELANDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 7

Top 20 van de week